“Att utan problem kunna integrera publiceringen av vår site i vårt custom bygg-script med hjälp av Pomelo har varit en game-changer! Nu slipper vi hantera manuella FTP-uppladdningar som ofta blir fel och kan luta oss tillbaka och inte ens hinna dricka en kopp kaffe innan allt är klart!”