Vårt mål är att sätta kraften av

Vårt mål är att sätta kraften av

systemutvecklingskalbarhetmonitorering

systemutvecklingskalbarhetmonitorering

på enterprise-nivå i händerna på alla!

på enterprise-nivå i händerna på alla!

Decennier av erfarenhet av systemutveckling i många olika branscher ger oss ett unikt försprång i vårt konsultande som är få förunnat!

Decennier av erfarenhet av systemutveckling i många olika branscher ger oss ett unikt försprång i vårt konsultande som är få förunnat!

Vad drivs du av?

Så här tänkte i alla fall vi när vi startade Blinkenlights…

  • Vi vill vara den familjära samarbetspartnern!

  • Att betala våra fakturor ska kännas bra!

  • Det vi bygger ska hålla. Länge!

Rimmar det här med hur du tänker?

Läs vidare i så fall! Stig på, kaffet är varmt…

Vi som drog igång det hela.

Vad kan vi då?

  • Andreas Ling

  • Viktor Elofsson

  • Daniel Dani

  • Fredrik Arenhag

Blinkenlights

Vi är rätt säkra på att vi vet vad vi håller på med.

Bland annat så har vi hjälpt en av våra kunder att gå från noll till att kunna onboarda sin första betalande kund på så kort tid som tre månader!

Backend, frontend, data-lagring, back-office, infrastruktur. You name it!

Och det med en plattform som inte haft någon nedtid sedan vi började för snart ett och ett halvt år sedan…