Tjänst

Översyn och åtagande av operations

Översyn och åtagande av operations

Allt det dagliga - som säkerställer det exceptionella!

Senaste uppgraderingen sänkte oss. Vad händer nu?

Vet ni hur ni återställer era system till fullt fungerande tillstånd ifall något skulle haverera? Har ni allokerat tillräckligt mycket resurser för att tryggt hantera er kundtrafik – eller spenderar ni för mycket pengar på er miljö?

Vi går igenom allt från inställningar och resursallokeringar till rena processbeskrivningar för hur uppdateringar och uppgraderingar görs av allt från kluster till kod.

Vi kan hjälpa er både med att identifiera vad ni behöver, men också med att överta hela ansvaret för att säkerställa stabil, trygg och ekonomisk drift av er plattform.