Tjänst

Systemstöd- & utveckling

Systemstöd- & utveckling

Hur bygger vi vidare på det vi har?

Vi vet vart vi lämnar bilen på service. Hur är det med vårt IT? Vem tar hand om det?

Många verksamheter är beroende av ett eller flera system som blivit centrala för affären. I många fall saknas kanske avtal med leverantören för nyutveckling eller underhåll, eller så finns leverantören helt enkelt inte längre kvar!

Vi har gedigen erfarenhet av att se till att plattformar och system är tillgängliga på det sätt som krävs. I många projekt har vi från grunden designat kluster och infrastruktur som gjort att tjänsterna klarat sig genom många olika situationer.